Privacybeleid

STAAL OUTDOOR neemt privacy serieus. Met persoonsgegevens wordt dan ook altijd erg discreet omgegaan. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt. STAAL OUTDOOR acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.